info [at] jeroendiepemaat [dot] nl

Main menu

Over Jeroen

Over Jeroen

Over Jeroen

 

Ik ben een liberaal in hart en nieren. Ik geloof dat mensen ontzettend veel zelf kunnen regelen en over heel veel kracht beschikken. Juist daarom moet de overheid mensen de ruimte geven hun eigen talenten te ontwikkelen en zoveel mogelijk van hun leven te maken. Iedereen heeft diep van binnen die vrijheidsdrang. 

Mijn geboorteplaats is Hengelo, ik ben getogen in Almelo en ben voor mijn studie naar Enschede verhuisd. Daar woon ik nog steeds. Een echte ‘Tukker’ dus. In Almelo zat ik op het Pius X College. Ik volgde het profiel Natuur & Techniek en de studie Elektrotechniek aan de Universiteit Twente leek in 2006 voor mij een logisch vervolg. Dit was niet van lange duur, Elektrotechniek was mij toch te exact en abstract. Om maatschappelijke problemen op te lossen is een andere benadering nodig. Ik wilde meer bezig zijn met de maatschappij en de mensen om me heen. Daarom heb ik toen de overstap gemaakt naar de studie bestuurskunde. Daarnaast was ik al politiek actief, bij de JOVD.

CV

Werk

​​- Februari 2016 - heden: Bestuurssecretaris / Manager communicatie & facilitair bij TSN Verzorging & Verpleging
- Februari 2015 - januari 2016: Accountmanager bij TSN Thuiszorg
- Mei 2014 - januari 2015: Beleidsadviseur bij TSN Thuiszorg

Politiek

​​- Maart 2010 - heden: Gemeenteraadslid VVD Enschede
- Mei 2012 - juni 2014: President / voorzitter bij LYMEC - European Liberal Youth
- Mei 2010 - mei 2012: Bureau member / bestuurslid bij LYMEC - European Liberal Youth
- Juni 2010: Kandidaat Tweede Kamerlid VVD - #48
- November 2007 - november 2009: Landelijk voorzitter bij JOVD
- Mei 2007 - november 2007: Algemeen secretaris bij JOVD

Politiek en JOVD

Vanaf het moment dat ik ging studeren in Enschede werd ik ook meer en meer landelijk actief voor de JOVD. Ik schreef mee aan een notitie over onderwijs die op het landelijk congres werd besproken en organiseerde een introweekend en het najaarscongres tijdens de verkiezingen in 2006. In november 2007 werd ik door het Hoofdbestuur benoemd tot Politiek Commissaris Defensie. Mijn taak was om de discussie op dat onderwerp binnen de JOVD aan te wakkeren. Toen het Hoofdbestuur versterking nodig had, solliciteerde ik naar de functie van Algemeen Secretaris. Het Hoofdbestuur benoemde mij per 1 mei 2007 ad interim en op 24 juni 2007 werd ik ook door de leden (unaniem) verkozen in die functie.

Toen in november 2007 alle functies voor het hoofdbestuur vacant waren stelde ik mij kandidaat voor het Landelijk Voorzitterschap. Samen met zeven andere hoofdbestuurders heb ik de vereniging een jaar bestuurd. Tegen het einde van dat jaar besloot ik om mij herverkiesbaar te stellen voor nog een jaar. In november 2008 werd ik wederom verkozen. In november 2009 eindigde mijn mandaat en nam ik afscheid op het najaarscongres in Almelo.

Twee jaar voorzitter van de JOVD zijn was de meest leerzame tijd in mijn leven. Niet alleen gaf het mij de mogelijkheid allerlei interessante en bijzondere mensen te ontmoeten, maar ik heb vooral een schat aan ervaring opgedaan op het gebied van debatteren, besturen, omgang met media, lobbyen en speechen. Alleen al om die reden had ik het voor geen goud willen missen.

VVD en gemeenteraad

Sinds 2006 ben ik naast de JOVD ook lid van de VVD. Toen ik in Enschede kwam wonen werd ik actief in de lokale afdeling. In januari 2007 ging ik aan de slag als medewerker van de fractie in de gemeenteraad. Dat was een leuke bijbaan; mijn taak was om de gemeenteraadsleden van de VVD te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Bijkomend voordeel was dat ik meteen enorm veel dossierkennis opdeed over de Enschedese politiek. Deze bijbaan eindigde op 3 maart 2010: op die dag werd ik zelf verkozen tot gemeenteraadslid. Ik was de hoogste nieuwkomer (#4) op de kandidatenlijst en behaalde 239 voorkeursstemmen.

Foto hierboven: Gemeenteraad van Enschede 2010-2014

In mijn eerste vier jaar in de gemeenteraad heb ik mij bezig gehouden met onder andere verkeer, veiligheid, studentenzaken en het stadsdeel centrum. Zo is op mijn voorstel de binnenring om het centrum (onder andere de Molenstraat) gewoon toegankelijk gebleven voor autoverkeer. Verder heb ik gepleit voor een beter bereikbare stad en heb ik voorstellen ingediend om Enschede veiliger te maken. Zoals het project waaks en het flexibel inzetten van cameratoezicht.

In 2014 was ik wederom kandidaat en ben ik herverkozen als gemeenteraadslid. In de nieuwe fractie ging ik mij naast de portefeuilles verkeer en veiligheid ook bezighouden met cultuur, jeugdzorg en wonen. Daarnaast ben ik voorzitter van de stadsdeelcommissie centrum en één van de vier voorzitters van de stedelijke commissie. In die rol heb ik onder andere de vele vergaderingen over de garantstelling aan FC Twente voorgezeten. 

Foto hierboven: Gemeenteraad van Enschede 2014-2018

Europese politiek

Al sinds ik lid werd van de JOVD waren internationale en Europese politiek een passie van mij. In 2009 maakte ik vanuit het JOVD bestuur de verkiezingen voor het Europees Parlement van dichtbij mee. In dat jaar organiseerden we onder andere een heus lijsttrekkersdebat op ons lustrumcongres in februari en een congres helemaal in het teken van de Europese verkiezingen in mei. Na mijn afscheid van het JOVD bestuur besloot ik mij te kandideren voor het bestuur van LYMEC (European Liberal Youth), de Europese koepelorganisatie waar de JOVD bij aangesloten is. In mei 2010 werd ik tijdens het congres in Sinaia (Roemenië) verkozen tot bureau member (algemeen bestuurslid) en werd ik verantwoordelijk voor het pers- en communicatiebeleid van de organisatie. Na een mandaat van twee jaar besloot ik mij te kandideren voor het voorzitterschap van LYMEC, de verkiezingen daarvoor vonden plaats op ons congres in Kopenhagen in mei 2012. Samen met mijn collega’s in het bestuur en het kantoor bereidde ik de Europese verkiezingen in mei 2014 voor. We hebben onder andere jonge (liberale) kandidaten voor het Europees Parlement ondersteund in hun campagne en aandacht gevraagd voor onze liberale speerpunten zoals persvrijheid, financiële solidariteit tussen generaties en privacy.

Voor mijn werk als president van LYMEC moest ik uiteraard regelmatig op reis. Congressen van lidorganisaties bezoeken, deelnemen aan debatten en de organisatie vertegenwoordigen tijdens allerlei politieke congressen. Wat mij altijd heeft gedreven in dit werk is de wetenschap dat liberale waarden niet overal ter wereld – zelfs binnen Europa – even vanzelfsprekend zijn. Zo is het in veel Oost-Europese landen nog steeds niet geaccepteerd om uit de kast te komen als homoseksueel en is een buurland van de EU als Wit-Rusland tot op de dag van vandaag een autoritaire dictatuur. Daarnaast is de Europese Unie ook nog verre van perfect. Ik ben een fervent voorstander van Europese samenwerking, maar dat houdt niet in dat de EU geen verbetering behoeft. Integendeel. Zo lang het grootste gedeelte van het budget bestaat uit landbouwsubsidies, de bureaucratie niet minder wordt en de slagvaardigheid niet groter, is er nog een hoop werk aan de winkel. Dat blijkt de laatste tijd eens temeer door onder andere de Brexit en de felle discussies rondom het associatieverdrag met Oekraine.

TSN

Als je mij volgt op social media of via de website lijkt het wel eens anders, maar politiek is niet mijn 'dagelijkse' werk. Het is uiteraard een grote passie, maar het zijn van gemeenteraadslid is een nevenfunctie. Het meerendeel van de 39 raadsleden in Enschede werkt hiernaast ook nog. En dat is ook belangrijk. Politiek is voor mij een grote passie, maar het is belangrijk om ook elders je inspiratie voor je politieke werk op te doen. 

Ik werk sinds 2014 bij TSN Thuiszorg. Een zorgorganisatie met vandaag de dag zo'n 1.750 medewerkers. Toen ik er begon te werken waren dat er nog ruim 15.000. Toen leverden wij ook nog huishoudelijke hulp, een vorm van zorg die ingekocht werd door gemeenten. Ik was accountmanager en verantwoordelijk voor de contacten met gemeenten in Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. In 2015 moest TSN Thuiszorg voor haar activiteiten op het gebied van huishoudelijke hulp surseance van betaling aanvragen. Dit leidde tot een faillissement in april 2016. In die periode ben ik verantwoordelijk geweest voor de communicatie, zowel intern als extern. Met een aantal collega's hebben we keihard gewerkt om ondanks de moeilijke situatie waarin veel collega's hun baan verloren een veilige toekomst te realiseren voor de overige TSN-onderdelen. 

Vandaag de dag is TSN gevestigd in Zwolle en leveren we wijkverpleging aan ouderen, met name in Groningen maar ook in Drenthe en Twente. Daarnaast hebben we drie prachtige verzorgingshuizen in het noorden van Nederland. Ik ben bestuurssecretaris en manager communicatie & facilitair. Een functie die ik met veel plezier vervul en waarin ook politieke invloed goed merkbaar is.