info [at] jeroendiepemaat [dot] nl

Main menu

nieuws

VVD kiest voor openhouden Molenstraat

VVD kiest voor openhouden Molenstraat

13-05-2011

De discussie over het verkeerscirculatieplan is sinds enige tijd in alle hevigheid losgebarsten. Nadat de verschillende praatscenario’s voor waren gelegd aan de inwoners van onze stad, wijkraden en andere belangenverenigingen nam de PvdA maar vast een voorschot op de discussie in de gemeenteraad door te laten weten dat zij kiezen voor scenario 2. Dat houdt in dat zowel de Molenstraat als de Zuidlus (Mooienhof-Boulevard) éénrichtingswegen worden.

Als een van de voornaamste argumenten hierbij noemen zij de halvering van de verkeersintensiteit op deze wegen. Lijkt mij een logisch gevolg als je van een tweerichtingsweg een eenrichtingsweg maakt. Ik voorzie echter grote problemen, omdat dit betekent dat met name de noordelijke singels zwaar belast zullen worden. Ook in de huidige situatie is dit deel van de singels al zwaarbelast, laat staan als we daar nog een extra verkeersstroom aan toevoegen door het moeilijker toegankelijk maken van de Molenstraat.

De VVD kiest voor een goede bereikbaarheid van de binnenstad. Wij zien ook niet de noodzaak om de Molenstraat te versmallen of af te sluiten. De werkzaamheden in de Spoorzone, zoals de ontwikkeling van de Boddenkamp of het Middengebied, kunnen prima doorgaan op het huidige ambitieniveau zonder de Molenstraat af te sluiten.

Wat mij betreft focust de discussie zich dit moment te veel op het al dan niet afsluiten van twee wegen. Ik zou de discussie graag in een wat breder perspectief zien. Als we daadwerkelijk de verkeersdoorstroming in onze stad willen verbeteren moeten we ook kijken naar de veelbesproken Noord-West-rondweg en de verbetering van andere routes ‘buitenom’, die de singels ontlasten. Voorlopig zullen wij ons ervoor inzetten om de Molenstraat open te houden en voor de Zuidlus kritisch te bezien of ook daar afsluiten of eenrichtingsverkeer instellen wel daadwerkelijk nodig is.