info [at] jeroendiepemaat [dot] nl

Main menu

nieuws

Voorzitterswoord Driemaster

Voorzitterswoord Driemaster

04-03-2009

Wie kent hem niet? De reclamecampagne van defensie om nieuw personeel te werven. Een beeld van een verveelde, bankhangende puber en vervolgens een shot van een groepje militairen die vol in actie zijn. Vervolgens het vinkje dat wordt geplaatst in de hokjes GESCHIKT/ONGESCHIKT met op de achtergrond nog steeds de verveelde puber. En nog wel wat meer variaties hierop.

Onwillekeurig speelde het beeld van onze schaatsende minister van defensie door mijn hoofd. Vervolgens een shot van het kamerdebat waarin hij zijn ‘onhandige’ uitspraken moest verdedigen, met zijn gebroken arm in de mitella. En ten slotte het vinkje.

Afgelopen tijd heeft dat beeld wel eens vaker door mijn hoofd gespookt. En zeker niet alleen met minister Van Middelkoop in de hoofdrol. Ook met Balkenende over het onderzoek naar de inval in Irak, het openbaar ministerie dat toch Geert Wilders gaat vervolgen en met eigenlijk het hele kabinet, dat problemen negeert en alleen maar een beetje op de winkel past. Waar het vinkje terechtkwam kunt u waarschijnlijk wel raden.

De laatste tijd erger ik mij steeds meer aan de besluiteloosheid die er rondom het Binnenhof heerst. Ja, besluiten worden er wel genomen zo af en toe, maar echt baanbrekend of visionair zijn die niet te noemen. We hebben te maken met een heleboel problemen die steeds sneller op ons af komen. En dat ook nog eens in een tijd van financiële en economische crisis. De vergrijzing, de woningmarkt die op slot zit en een onderwijssysteem dat een impuls nodig heeft. Tel daarbij ook nog eens de onvrede van een heleboel mensen over overlast in hun directe woonomgeving en het plaatje is compleet. Er moet simpelweg iets gebeuren!

Nederland heeft nu een kabinet nodig met visie en idealisme, ministers die slagvaardig problemen aanpakken en besluiten durven nemen. Misschien ook wel besluiten waar niet altijd iedereen het mee eens is, maar die uiteindelijk wel een positief resultaat brengen. Niemand heeft iets aan een clubje polderende bewindslieden die uiteindelijk weinig veranderen.

Ik denk dat een heleboel mensen op een of andere manier wel zo’n vinkje zetten als ze naar het journaal kijken of de krant lezen. Of als ze hun kinderen ophalen van school en boodschappen gaan doen. En dat zijn echt niet alleen de mensen die toch al politiek geïnteresseerd zijn.

De politiek is bijna helemaal in de greep van de kredietcrisis en de inzakkende economie. Heel belangrijk, maar ik denk dat er daarnaast ook oog moet zijn voor de andere problemen die in de toekomst gaan spelen. De AOW moet op de schop, de woningmarkt mag een stuk liberaler en als liberaal land moeten we blijven staan voor de vrijheden die we altijd zo hoog in het vaandel hadden. Hopelijk kan ik na het proces tegen Geert Wilders de rechter beoordelen met een vinkje in het eerste hokje. En onze minister-president ook, nadat hij duidelijke antwoorden gaf op de vragen over de inval in Irak. En uiteraard het kabinet, dat met een visie komt en zich niet laat gijzelen door een krampachtige coalitie.

Jeroen Diepemaat, Landelijk Voorzitter

Dit voorzitterswoord verscheen op 4 maart 2009 in “Driemaster”, de verenigingsperiodiek van de JOVD.