info [at] jeroendiepemaat [dot] nl

Main menu

nieuws

Viaduct

Viaduct

17-09-2010

Tijdens de verkiezingen, maar zeker ook daarvoor, is niet onopgemerkt voorbijgegaan dat het viaduct aan de Hengelosestraat tegen de vlakte gaat. Een onderdeel van het kennispark, om ervoor te zorgen dat er een fysieke verbinding is tussen de UT en de rest van het terrein. Investeerders in The Gallery, wat nu nog Langezijds heet, zouden dit ook hebben aangemoedigd.

Ik kon het destijds lastig uitleggen, dat een goed functionerend viaduct gesloopt zou moeten worden omdat men binnen het kennispark dan een beter uitzicht heeft op elkaar. Nog steeds vind ik het lastig uit te leggen, omdat het verkeer tussen Enschede en Hengelo nu goed doorstroomt. Als er op de plek van het viaduct straks weer een gelijkvloerse kruising ligt, levert dat meer reistijd op. Er staat immers ook een extra stoplicht.

Zoals u weet heeft de VVD in januari 2009 ook tegen de sloop van dit viaduct gestemd. Helaas stemde toen een meerderheid van de (oude) raad wel in met de sloop. Tijdens de coalitieonderhandelingen is hier over gesproken. Een besluit wat genomen is draai je niet zomaar terug, zeker niet als je te maken hebt met meerdere coalitiepartners met verschillende opvattingen.

In ons hart blijven wij natuurlijk tegen de sloop, maar wij zijn akkoord gegaan omdat ook is afgesproken onderzoek te gaan doen naar de al eerder geopperde ‘Noordwest-tangent’, een aansluiting van de Hengelosestraat op de Weerseloseweg. Dit is een belangrijke stap om de ontsluiting van Enschede-Noord te verbeteren en zal ook de druk op de singels af doen nemen.

Daarnaast kost het de gemeente Enschede ook niet veel geld om het viaduct te slopen en een nieuwe weg aan te leggen met kruispunten en al. Netto kost het ons slechts 2 miljoen euro. De rest van het geld komt uit allerlei subsidies van de regio, provincie en het Rijk.

In het stuk dat maandag ter bespreking in de gemeenteraad geagendeerd staat, staat dat de eventuele opbrengsten van een grondexploitatie op de plek die vrijkomt vanwege het verdwijnen van het talud besteed zou kunnen worden aan investeringen in het Kennispark. Wat de VVD betreft zullen die opbrengsten gewoon weer terug moeten gaan naar de algemene middelen, waar nu ook die 2 miljoen die we zelf nog moeten betalen vandaan komen.