info [at] jeroendiepemaat [dot] nl

Main menu

nieuws

Veiligheidsplan is een zoethoudertje

Veiligheidsplan is een zoethoudertje

09-10-2013

Afgelopen maandag bespraken we in de stedelijke commissie het integraal veiligheidsplan. De burgemeester is primair verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, maar als het gaat om prioriteiten stellen, dan speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. Eens in de vier jaar wordt een veiligheidsplan vastgesteld waarin het beleid op langere termijn wordt vastgelegd. Je zou in zo’n plan dan concrete ambities verwachten en vooral ook een keuze tussen instrumenten.

Maar: niets van dat alles. Ondanks input die in de stedelijke commissie al eens eerder was gegeven, vind ik het veiligheidsplan wat er nu ligt vooral een erg administratief veiligheidsplan. Er worden een hoop open deuren ingetrapt (‘we pakken high-impact crimes aan’, ‘we moeten technische hulpmiddelen inzetten’) en de ambities zijn nogal vaag en laag. Zo is de eerste ambitie die wordt uitgesproken: we handhaven ons in de top 6 veiligste 150.000+ steden. Klinkt op zich niet gek. Maar als je weet dat onze ambitie vier jaar geleden nog was om ons te handhaven in de top 3, waar we toen ook in stonden, dan lijkt het alsof de ambities de realiteit volgen. Terwijl het andersom zou moeten zijn. We zijn gekelderd van top 3 naar de 6e plek. Dat komt met name door een toename van het aantal geweldsincidenten. Dat geeft aanleiding tot zorg, niet tot het naar beneden bijstellen van ambities.

Veiligheid is een absolute kerntaak van de overheid en een speerpunt voor de VVD. Als we een veiligheidsplan vaststellen als gemeenteraad, dan vind ik ook dat het een concreet veiligheidsplan moet zijn en geen zoethoudertje. Een langlopende discussie is het cameratoezicht in het centrum. De camera’s zijn aan vervanging toe en er loopt al een tijd een discussie tussen gemeente en politie over de financiering. Toch staat over dit onderwerp helemaal niets genoemd in het integraal veiligheidsplan.

Een ander feit is dat de gemiddelde Tukker minder doet aan preventie dan de gemiddelde Nederlander. Er worden minder voorzorgsmaatregelen genomen tegen diefstal, inbraak en brand dan elders in het land. Misschien is men te goed van vertrouwen en is dat een eigen verantwoordelijkheid van de burger, maar als je dit probleem zou verhelpen en meer preventieve maatregelen neemt als overheid, scheelt het misschien ook geld aan de kant van repressie. In IJsselmonde (Rotterdam) experimenteert men momenteel met de ‘wijkbrandweerman’, die bewoners wijst op het aanschaffen van bijvoorbeeld brandmelders. Nog belangrijker: de wijkagent. Daar hebben we wel degelijk wat over te vertellen als gemeente, maar ook daarover geen woord in het veiligheidsplan.

Kortom: er worden een aantal (ambitieloze) doelen gesteld, maar de bal wordt nergens ingekopt. Het veiligheidsplan moet geen zoethoudertje zijn, maar een concreet actieprogramma om de veiligheid in Enschede te verbeteren. Wij zijn als VVD nog niet tevreden over het plan zoals het er nu ligt.