info [at] jeroendiepemaat [dot] nl

Main menu

nieuws

Spoortunnel

Spoortunnel

21-10-2011

Afgelopen maandag stond onder meer de noordelijke stationsomgeving op de agenda. Een onderdeel van het project Spoorzone dat onder meer voorziet in een nieuwe tunnel van noord naar zuid onder het station door, maar ook de realisatie van een fietsenstalling voor 1000 fietsen, een nieuwe parkeerplaats naast Huiskes-Kokkeler en een plein aan de noordkant van het station, achter de flat ‘de Eendracht’.

Het aanleggen van die tunnel is een van de doelstellingen uit het coalitieakkoord, maar ook al enige tijd onderwerp van debat. De bewoners van de flat naast het station zijn hier zeer op tegen, en ook over de financiën waren wat zorgen.

Ik heb het aanleggen van de tunnel ‘het hart van de Spoorzone’ genoemd. De tunnel zal ervoor zorgen dat bewoners van Enschede-Noord straks veel makkelijker het station kunnen bereiken en dat fietsers op die plek makkelijk onder het station door het centrum kunnen doorkruisen. Dat is een impuls voor de bereikbaarheid en economie aan de noordzijde van het spoor.

Als raadslid moet je altijd de lastige afweging maken tussen individuele belangen van bewoners en het algemene belang. In dit geval is er ook serieus geluisterd naar de bewoners. Zo was het in de oorspronkelijke plannen de bedoeling om autoverkeer dat bij het station moet komen naar het nieuwe plein te leiden en het huidige stationsplein autoluw te maken. Ook de ‘kiss&ride’ plek zou dan naar de noordzijde verplaatst worden. Hier is, ten gunste van de bewoners, van af gezien. Wat mij betreft is dat een compromis waar de gemeente de bewoners van de Eendracht voldoende mee tegemoet is gekomen.

Dan nog het financiële aspect. De planning is om de tunnel in 2013 aan te leggen, op hetzelfde moment dat Prorail al een afsluiting van het station gepland heeft voor werkzaamheden. Op die manier hoeft de gemeente Enschede niet de kosten voor een tijdelijke afsluiting zelf te dragen, dat scheelt ons 1 tot 1,5 miljoen euro. Dan blijft er nog een kostenpost van 13,4 miljoen over voor het aanleggen van de tunnel en het plein en de realisatie van een fietsenstalling en parkeerplaats. Hiervan wordt 10,4 miljoen euro gedekt uit subsidies van onder andere de regio Twente, het EFRO, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie en Prorail. Dan blijft er nog 3 miljoen euro over voor de gemeente zelf. Precies het bedrag dat destijds bij de coalitieonderhandelingen is afgesproken. Het totaalbedrag mag dan met 2,1 miljoen euro gestegen zijn, maar dit is volledig gedekt uit subsidies van andere overheden. Overigens is het grootste deel van deze stijging veroorzaakt doordat de gemeenteraad zelf heeft gekozen voor een duurdere variant van de tunnel.

Met het nemen van het raadsbesluit hebben we als het ware het stoplicht op oranje gezet, zodat de wethouder de kans krijgt om de aanbesteding te starten en de subsidies definitief binnen te halen. Op initiatief van VVD en PvdA is een amendement aangenomen dat Spoorzone-wethouder Myra Koomen verplicht om terug te komen bij de raad met de uitkomst hiervan voordat de gunning plaatsvindt. Mocht dan blijken dat het bedrag hoger uitvalt dan kan het stoplicht altijd nog op rood.