info [at] jeroendiepemaat [dot] nl

Main menu

nieuws

Opening buitenbad Aquadrome

Opening buitenbad Aquadrome

04-06-2017

Het is de afgelopen weken prachtig weer in Enschede. De temperaturen stegen tot ver boven de 20 graden. Tot mijn verbazing klaagde de directie van Sportaal in de Tubantia over de 'bezuinigingsmaatregel' van de gemeente om de opening van het buitenbad van het Aquadrome met 2 maanden in te korten. Dat zou betekenen dat het pas op 1 juli opent. Verkoeling zoeken in een buitenbad in de stad kan dus even niet momenteel.

Sportaal (het sportbedrijf) heeft als opdracht om alle sport- en zwemaccommodaties in de stad te exploiteren. En ja, het klopt dat er een taakstelling is op de zwembaden. Als onderbouwing van die taakstelling (272.000 euro totaal) was een onderdeel de inkorting van de openingstijd van het buitenbad van het Aquadrome. Zou 27.000 euro moeten opleveren, het scheelt in personeelskosten. Nu geeft de directie van Sportaal zelf aan momenteel juist inkomsten mis te lopen, omdat er potentiële klanten teleurgesteld moeten worden. Het paard achter de wagen dus. Wat mij betreft is niet de sluiting leidend, maar de taakstelling. Daarnaast zou het oprichten van een sportbedrijf juist leiden tot meer flexibiliteit in de uitvoering van beleid. Hoog tijd dus dat Sportaal niet klaagt over de gemeente, maar zelf het heft in handen neemt en het buitenbad eerder opent als dat inderdaad geld oplevert! 

Daarom heb ik de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

Op donderdag 1 juni was in de TC Tubantia te lezen dat het buitenbad van het 
Aquadrome pas op 1 juli zal openen. Het blijft slechts tot eind augustus geopend. De 
directie van het sportbedrijf (Sportaal) geeft aan dat het inkorten van de openingstijden 
met twee maanden een bezuinigingsmaatregel betreft, het scheelt personeelskosten. 
Tegelijkertijd geeft de directie aan geld mis te lopen doordat mensen met het warme 
weer nu al graag buiten willen zwemmen. 

De beperking van de openstelling van het buitenbad met twee maanden was onderdeel 
(inschatting: 27.000 euro) van de taakstelling zwembaden (272.000 totaal) in het 
raadsvoorstel van 10 juni 2016. Wat de VVD betreft is niet de gedeeltelijke sluiting van 
het buitenbad leidend, maar een financieel gezonde meerjarenbegroting van het 
sportbedrijf. Als juist het extra openstellen van het zwembad dus bijdraagt aan de 
taakstelling, moet dit zeker worden overwogen door de directie van Sportaal. 

De VVD heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W: 
1. Onderschrijft het college het uitgangspunt dat de oprichting van het sportbedrijf 
(Sportaal) de flexibiliteit in uitvoering van beleid zou moeten bevorderen?
2. Is het college het ermee eens dat als een bezuinigingsmaatregel ertoe leidt dat er 
juist inkomsten worden misgelopen, flexibiliteit in de uitvoering van beleid dan 
vereist is? 
3. Wat is volgens het college belangrijker: het behalen van de taakstelling van in 
totaal 272.000 euro op zwembaden of het gedeeltelijk sluiten van het buitenbad 
van Aquadrome? 
4. Is het college het ermee eens dat de gesuggereerde sluiting eerder gaat over de 
duur van de openstelling van het buitenbad dan over de exacte data? 
a. Indien ja: is het college er dan mee eens dat het buitenbad ook eerder dan 
1 juli al geopend zou kunnen worden? 
5. Is het college van plan om de directie van Sportaal erop te wijzen dat als er 
inkomsten misgelopen dreigen te worden, dat zij dan actie moeten ondernemen?