info [at] jeroendiepemaat [dot] nl

Main menu

nieuws

Integraal veiligheidsbeleid 2017-2020

Integraal veiligheidsbeleid 2017-2020

13-03-2017

Op 27 februari en 13 maart 2017 voerde ik in respectievelijk de stedelijke commissie en de gemeenteraad het woord over het integraal veiligheidsplan 2017-2020. De burgemeester is wettelijk verplicht om eens in de vier jaar te debatteren met de gemeenteraad over de prioriteiten op het gebied van veiligheid. Voor een deel is dat een 'verplicht nummer', maar het geeft ook een mooie kans om als VVD een aantal zaken onder de aandacht te brengen. Zo heb ik mijn zorgen geuit over de dalende aangiftebereidheid. De politie moet mensen die aangifte willen doen serieus nemen en een goede terugkoppeling geven van de acties die ze hebben ondernomen. Maar ook moeten we ervoor zorgen dat mensen die geen aangifte doen ('ze doen er toch niets mee!') dit juist wél weer gaan doen. Want zonder aangifte wordt het ook voor de politie steeds lastiger om criminaliteit aan te pakken. Daarnaast heb ik ertoe opgeroepen om te blijven strijden voor de inzet van meer wijkagenten in de stad.

Daarnaast heb ik tijdens de raadsvergadering mijn steun uitgesproken voor het amendement van GroenLinks, waarin aandacht werd gevraagd voor de balans tussen veiligheid en privacy.

Klik hier om de video-opname van mijn bijdrage in de stedelijke commissie terug te kijken.

Klik hier om de video-opname van mijn bijdrage terug te kijken.