info [at] jeroendiepemaat [dot] nl

Main menu

nieuws

Etnische registratie Roma in Enschede?

Etnische registratie Roma in Enschede?

24-09-2010

Afgelopen week is er nogal wat te doen geweest rondom de Roma zigeuners. Het mediacircus is begonnen toen in Frankrijk sprake was van uitzetting van Roma, en ook in Nederland bleef de kwestie niet onbesproken. Zo zou er volgens De Groene Amsterdammer van afgelopen 21 september jl. in meerdere gemeenten, waaronder Enschede, sprake zijn van etnische registratie van Roma. Ik vind dat hierover eerst duidelijkheid zou moeten komen van het college van burgemeester en wethouders, voordat we verder oordelen over wat er aan de hand is in Enschede. Daarom heb ik de onderstaande (schriftelijke) vragen vandaag ingediend. Het college moet hier binnen drie weken op antwoorden.


Schriftelijke vraag                                                      

Naam lid van de Raad:  J.B. Diepemaat                                                                        

Fractie:  VVD

Datum:   24 september 2010

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst):  15 oktober 2010

Onderwerp:  Etnische registratie Roma in Enschede                                                                                                                  

Afgelopen week is er ophef ontstaan rondom de vermeende registratie van Roma in een tiental gemeenten. In De Groene Amsterdammer van 21 september jl. wordt gesproken over een database die zou worden aangelegd om ‘op persoonsniveau de ontwikkelingen te kunnen volgen en op beleidsniveau zinvolle analyses te kunnen maken’. Dit staat in het projectvoorstel van de gemeente dat afgelopen maart werd goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs en van Wonen, Wijken en Integratie. In het document ‘projectvoorstellen Platform Roma-gemeenten’ van de VNG wordt hier ook over gesproken.

Het registreren op basis van etniciteit is in Nederland bij wet verboden. Dit gaat ook in tegen Europese verdragen. In uitzonderlijke gevallen kan echter het College Bescherming Persoonsgegevens hier uitzonderingen op verlenen. Volgens het artikel in De Groene Amsterdammer zou de politie een centrale rol spelen bij het verkrijgen van de gegevens. In het voorstel zou ook de nadruk worden gelegd op ‘forse problemen’ met ‘overlast en criminaliteit’.

Om opheldering te krijgen over deze situatie zou de VVD-fractie graag antwoord krijgen op de volgende vragen:

1)            Bent u bekend met het artikel ’93 Roma-jongeren, waarvan 62 leerplichtig’ in de Groene Amsterdammer van 21 september 2010?

2)            Bent u bekend met het document ‘Projectvoorstellen Platform Roma-gemeenten’ op de website van de VNG?

3)            Worden er door de gemeente Enschede op enigerlei wijze gegevens verzameld over Roma?

4)            Wordt er door de gemeente Enschede in databases of gegevensbestanden specifieke informatie bijgehouden over Roma?

5)            Zo ja, wat is dan het doel van het bijhouden van deze informatie? Heeft dat slechts te maken met het terugdringen van schooluitval of zijn er meer doelstellingen?

6)            Als deze informatie wordt bijgehouden, hoe komt men dan aan de informatie. Is er inderdaad sprake van het uitwisselen van privacygevoelige informatie tussen onder andere politie en gemeente?

7)            Is het college ermee bekend dat etnische registratie in Nederland bij wet verboden is?

8)            Is er, indien er specifiek informatie wordt bijgehouden over Roma, daarvoor ontheffing verleend door het College Bescherming Persoonsgegevens?

9)            Indien hiervoor geen ontheffing is verleend, waarom is dit niet gebeurd? En waarom is de raad daar dan niet over geïnformeerd?

Namens de VVD,

Jeroen Diepemaat