info [at] jeroendiepemaat [dot] nl

Main menu

nieuws

De Molenstraat blijft open

De Molenstraat blijft open

20-12-2011

In de laatste raadsvergadering voor het kerstreces, afgelopen maandag, werd na vele maanden van discussie het verkeerscirculatieplan vastgesteld. U weet wel, dat plan waarin voorzien werd onder andere de Molenstraat tot eenrichtingsweg te verklaren.

De VVD is daar al die tijd een groot tegenstander van geweest. Wat ons betreft is het instellen van eenrichtingsverkeer op allerlei wegen absoluut niet noodzakelijk, en lost het ook helemaal niets op. Een wijk wordt er echt niet leefbaarder door en sterker nog: je maakt het de automobilist onnodig lastiger dan strikt noodzakelijk.

Bereikbaarheid is voor een stad als Enschede essentieel. We hebben een aantrekkelijk centrum, met veel voorzieningen waar ook mensen van buiten de stad graag gebruik van maken. Dan moet je er ook voor zorgen dat men hier makkelijk kan komen. Zowel met de auto, de fiets als het openbaar vervoer. Het instellen van allerlei eenrichtingsmaatregelen maakt het nodeloos ingewikkeld om je weg te vinden. En wat mij betreft is ook de ‘doorsteekbaarheid’ van het centrum belangrijk. Doorgaand verkeer kan misschien beter gebruik maken van de singels, maar er zijn automobilisten die nou eenmaal op een bepaalde plek in het centrum moeten zijn. Ze vervolgens vangen in een verkeersfuik maakt de bereikbaarheid in onze stad er niet beter op.

Dat aan de zuidkant van het centrumgebied de ruimte wel erg krap wordt met de bouw van een nieuw ziekenhuis en een derde ingang voor de Van Heekgarage zie ik wel. Toch was het ook daar wat ons betreft niet per se noodzakelijk om het verkeer van oost naar west de doorgang af te snijden. De verkeersdeskundigen hebben ook niet ontkent dat tweerichtingsverkeer hier op zich mogelijk blijft. Daarom hebben we samen met Burgerbelangen Enschede een voorstel ingediend om hier, met het openhouden van de Belstraat, een mogelijkheid te creëren ook van oost naar west te kunnen blijven rijden. Helaas haalde dat voorstel het niet, omdat een meerderheid van de raad anders oordeelde.

Aan de noordkant van het centrum, in de Molenstraat, zou het instellen van eenrichtingsverkeer echter desastreus geweest zijn. Het voorstel van het college was om dit vanaf 2016 in te laten gaan en ondertussen een aantal compenserende maatregelen in te voeren om de daarmee verhoogde druk op de noordelijke singels op te vangen. Wat mij betreft, als je dit al zou willen, ook nog eens de verkeerde volgorde. Eerst een weg gedeeltelijk afsluiten en een probleem creëren voor de andere wegen in het noorden van onze stad en ondertussen pas gaan werken aan een oplossing daarvoor, die ook nog eens onzeker en mager is, is vragen om ellende.

Gelukkig was een meerderheid van de raad zo wijs om ons voorstel te steunen deze maatregel uit te stellen. Eerst moet gewerkt worden aan de ‘compenserende’ maatregelen, zoals bijvoorbeeld de nieuw aan te leggen noordelijke ontsluiting (NOEK) en het verbeteren van de doorstroming op de noordelijke singels, daarna is pas in 2016 een verandering van de verkeerssituatie in de Molenstraat weer bespreekbaar. De Molenstraat blijft dus gewoon een tweerichtingsweg. Mocht een verandering ooit weer ter sprake komen, dan kent u uiteraard ons standpunt: wij blijven tegen het instellen van eenrichtingsverkeer op die plek.