info [at] jeroendiepemaat [dot] nl

Main menu

nieuws

Cameratoezicht: als het helpt dan moet het maar

Cameratoezicht: als het helpt dan moet het maar

30-03-2011

Onlangs maakte Enschede FM op haar website melding van terugkerende overlast en vechtpartijen in de Stadsgravenstraat. De ondernemers daar, maar ook op andere plekken rondom de Oude Markt klagen wel vaker over ‘verplaatste’ overlast. Op en rond de Oude Markt hangen een aantal camera’s die op de gebruikelijke stapavonden live worden uitgelezen op het politiebureau. Op die manier kunnen dreigende vechtpartijen en ander overlast gevend gedrag in die kiem worden gesmoord door de politie direct in te seinen.

Dat is wat mij betreft een manier van cameratoezicht die bewezen heeft te werken. Een camera kan geen overlastgever aanpakken, een politieagent wel. Gelukkig zijn de camera’s voor de aanwezige politieagenten wel een goed hulpmiddel. Dit neemt niet weg dat hierdoor ook bepaalde vormen van overlast en criminaliteit plaats vinden buiten het zicht van de camera’s, in de straten rondom de Oude Markt, zoals de Stadsgravenstraat, of nog verder weg. Volgens het bericht van Enschede FM hebben de ondernemers in de Stadsgravenstraat de gemeente al eens verzocht om een extra camera bij hun in de straat, omdat ze de overlast zat zijn.

Voor mij reden genoeg om de situatie aan te kaarten tijdens de vergadering van stadsdeel centrum, op dinsdag 5 april aanstaande. Daar zal ik via een rondvraag aan het begin van de vergadering stadsdeelwethouder Marijke van Hees vragen om opheldering over de huidige situatie en een plan om het verplaatsen van overlast naar cameravrije straten tegen te gaan. Ik ben geen groot pleitbezorger van het plaatsen van extra camera’s, maar als het in dit geval helpt dan moet het maar.

Hieronder vindt u de vragen zoals die zijn ingediend:

Rondvraag stedelijke commissie 28 maart: Cameratoezicht in de stadsgravenstraat

Jeroen Diepemaat (VVD)

‘Winkeliers stadsgravenstraat willen camera’s op straat’

Afgelopen maandag 21 maart maakte TV Enschede FM op haar website melding van de wens van ondernemers in de Stadsgravenstraat om ook in hun straat cameratoezicht te krijgen. Vrijwel elk weekend vinden daar, buiten het zicht van de huidige camera’s, vechtpartijen plaats. Zo ook weer in dat weekend. Volgens dit bericht hebben de ondernemers dit verzoek al vaker gedaan, maar heeft de gemeente hier geen gehoor aan gegeven.

Naar aanleiding daarvan zou ik graag de volgende vragen stellen aan het college van B&W:

  1. Is het college op de hoogte van deze wens van de ondernemers in de Stadsgravenstraat?
  2. Zo ja, wat is het standpunt van het college over het plaatsen van een extra camera in de Stadsgravenstraat?
  3. Wat is momenteel het beleid om het verplaatsen van overlast en criminaliteit naar plekken in de binnenstad waar geen camera’s hangen tegen te gaan?