info [at] jeroendiepemaat [dot] nl

Main menu

nieuws

Bereikbaarheid is belangrijk: daarom de NOEK

Bereikbaarheid is belangrijk: daarom de NOEK

18-10-2012

Afgelopen maandag spraken we in de vergadering van de stedelijke commissie over het raadsvoorstel omtrent de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark. Afgekort: de NOEK. Het ontbreekt Enschede al heel lang aan een fatsoenlijke verbindingsweg van Noord naar West. Momenteel moet het verkeer dat vanaf de A1 richting de Universiteit en het Kennispark wil gebruik maken van bestaande routes, veelal dwars door de woonwijken. Verkeerskundig onderzoek heeft al eerder uitgewezen dat het aanleggen van een nieuwe verbinding tussen de Weerseloseweg/Deurningerstraat en de Hengelosestraat de verkeersdruk op de Noordelijke singels en met name de Roessinghsbleekweg weg enorm vermindert.

De VVD is een groot voorstander van het verbeteren van de bereikbaarheid van en in onze stad. Het ontsluiten van Enschede Noord past wat mij betreft heel goed bij dit uitgangspunt. Als je bedenkt dat de doelstelling is om de komende vijftien jaar 10.000 extra arbeidsplaatsen te realiseren op het Kennispark, dan is de aanleg van dit nu nog ontbrekende stuk rondweg des te noodzakelijker.

Over twee weken wordt het voorstel om de variant via de Achterhorst verder uit te werken besproken in de gemeenteraad. In het verkeerskundig onderzoek en de maatschappelijke kosten baten analyse die zijn gemaakt zijn meerdere varianten onderzocht. Zo ook een variant dwars over het UT-terrein en een variant via de Bosweg. De variant via de Bosweg heeft een minder gunstig effect op de vermindering van het verkeer door de wijken dan de andere opties, en de variant dwars over het UT-terrein is gezien de unieke opzet van de Universiteitscampus niet erg wenselijk.

Hoe snel de NOEK er zal komen is momenteel nog niet duidelijk, maar het lijkt mij in ieder geval een goede zaak om de plannen klaar te hebben liggen zodat we kunnen werken aan de bereikbaarheid van onze stad. Ook een (extra) aansluiting van de Weerseloseweg op de A1 zou een optie kunnen zijn om de toekomstige Luchthaven goed bereikbaar te maken. Ondanks tegenstand van GroenLinks en D66, die bereikbaarheid en de vrije keuze voor de auto blijkbaar niet erg belangrijk vinden, lijkt er zich in de gemeenteraad een meerderheid af te tekenen voor het realiseren van deze broodnodige ontsluiting van Enschede Noord. Ik houd u op de hoogte.