Persbericht Twentse VVD-fracties: maximumsnelheid wél naar 130 km/u

Weblog

De lokale VVD-fracties in Enschede, Oldenzaal, Almelo, Twenterand, Hof van Twente, Dinkelland, Haaksbergen en de fractie van de VVD in de provinciale staten van Overijssel hebben met verbazing kennisgenomen van het bericht dat de Twentse gemeenten zich verzetten tegen de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur op delen van de A1 en de A35. De VVD wil wel dat de maximumsnelheid verhoogd wordt naar 130 kilometer per uur, waar mogelijk en verantwoord. Bij knooppunt Azelo wordt de 120 km/u gewoon gehandhaafd, op andere stukken van de A1 en A35 kan de snelheid met gemak omhoog.

De VVD-gemeenteraadsfracties en Statenfractie sluiten zich hiermee aan bij de oproep van hun liberale Kamerlid Han ten Broeke uit Twente (“Twent op Twaalf”), om de 130 km/u ook in Twente uit te voeren waar dat mogelijk en verantwoord is  en daarmee uitvoering te geven aan het kabinetsbeleid van Rutte-1.

CDA wethouder Rorink uit Oldenzaal heeft zich tegen dit beleid  van de minister van Infrastructuur en Milieu gekeerd en andere Twentse gemeenten opgeroepen hetzelfde te doen. Het beeld dat de hele regio zich hiermee tegen dit beleid keert is wat de Twentse VVD’ers betreft volstrekt onjuist. De VVD wil van Twente niet de enige achtergebleven regio van Nederland maken omdat het CDA aan de rem trekt en steunt de – volgens alle onderzoeken verantwoorde – verhoging van de maximumsnelheid wel.

Twents Kamerlid Han ten Broeke: “We willen ook in Twente vooruit met 130km/u waar dat kan en verantwoord is en goed onderzocht. De VVD wil niet dat Twentse automobilisten achter blijven bij de rest van Nederland doordat enkele bestuurders willen dat ze op de rem trappen.”

VVD-fractie Enschede, Jeroen Diepemaat, gemeenteraadslid
VVD-fractie Oldenzaal, Lex Schukking, fractievoorzitter
VVD-fractie Almelo, Arjen Maathuis, gemeenteraadslid
VVD-fractie Haaksbergen, Bart Woortman, gemeenteraadslid
VVD-fractie Twenterand, Chris Walraven, fractievoorzitter
VVD-fractie Hof van Twente, Gerda Bruins, fractievoorzitter
VVD-fractie Dinkelland, Christel Demmer, fractievoorzitter

VVD-fractie Provinciale Staten Overijssel, Herman Pieper, fractievoorzitter

No Comments

Fietsvisie of tunnelvisie?

Weblog

Afgelopen maandag werd in de gemeenteraadsvergadering de fietsvisie vastgesteld. Tijdens een debat kwam er op meerdere momenten en manieren ‘tunnelvisie’ aan de orde. Voor het kerstreces hebben we veel tijd besteed aan het verkeerscirculatieplan. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de mobiliteitsvisie, die gelijktijdig met het verkeerscirculatieplan werd vastgesteld. De uitkomsten daarvan zijn u waarschijnlijk bekend: de Molenstraat blijft voorlopig, door grote inspanning van de VVD, gewoon in twee richtingen open. Dit gold helaas niet voor de Zuidlus.

Maar die mobiliteitsvisie ging over meer dan alleen dat. Uiteindelijk is de uitdaging om alle mobiliteitsprojecten zo uit te voeren dat Enschede op de lange termijn zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Dat is niet alleen makkelijk voor onze inwoners, maar vooral essentieel voor de economische ontwikkeling van onze stad.

Wat mij betreft is daarbij elke vorm van vervoer even belangrijk. Binnen de stad moet de fietser zich zo veilig en snel mogelijk kunnen voortbewegen, maar dit geldt minstens zo zeer voor de automobilist en de bus. Als liberale partij gelooft de VVD dat ieder individu zelf moet kunnen kiezen voor het vervoersmiddel wat hem of haar het beste uitkomt. Of dat nou voor de korte of lange afstand is.

Continue Reading »

No Comments

De Molenstraat blijft open

Weblog

In de laatste raadsvergadering voor het kerstreces, afgelopen maandag, werd na vele maanden van discussie het verkeerscirculatieplan vastgesteld. U weet wel, dat plan waarin voorzien werd onder andere de Molenstraat tot eenrichtingsweg te verklaren.

De VVD is daar al die tijd een groot tegenstander van geweest. Wat ons betreft is het instellen van eenrichtingsverkeer op allerlei wegen absoluut niet noodzakelijk, en lost het ook helemaal niets op. Een wijk wordt er echt niet leefbaarder door en sterker nog: je maakt het de automobilist onnodig lastiger dan strikt noodzakelijk.

Bereikbaarheid is voor een stad als Enschede essentieel. We hebben een aantrekkelijk centrum, met veel voorzieningen waar ook mensen van buiten de stad graag gebruik van maken. Dan moet je er ook voor zorgen dat men hier makkelijk kan komen. Zowel met de auto, de fiets als het openbaar vervoer. Het instellen van allerlei eenrichtingsmaatregelen maakt het nodeloos ingewikkeld om je weg te vinden. En wat mij betreft is ook de ‘doorsteekbaarheid’ van het centrum belangrijk. Doorgaand verkeer kan misschien beter gebruik maken van de singels, maar er zijn automobilisten die nou eenmaal op een bepaalde plek in het centrum moeten zijn. Ze vervolgens vangen in een verkeersfuik maakt de bereikbaarheid in onze stad er niet beter op.

Continue Reading »

No Comments

Leve de republiek

Opinieartikelen

In de vorige editie van Driemaster brak Martijn Lier een lans voor de monarchie. Wat hem betreft is de monarch hét symbool voor Nederland. Nu zijn wij republikeinen en het daarom per definitie niet eens met dhr. Lier. Wij zullen daarom in dit artikel schetsen waarom de republiek toch echt de liberale staatsvorm bij uitstek is. Dat zullen wij niet doen door te zeggen dat een land waar het staatshoofd een monarch is geen vooruitgang kan boeken. Wij zullen ook niet het flauwe pad bewandelen van het prijskaartje. Tenslotte zullen we ook zeker geen vergelijking trekken met Irak: dat is niet bepaald een goed voorbeeld voor een discussie over staatsvormen. Wat doen wij dan wel? U proberen te overtuigen. Met goede argumenten, wel te verstaan.

The people under our system, like the king in a monarchy, never dies.
-          Martin van Buren, achtste President van de Verenigde Staten

Liberale beginselen

Liberalen zijn van nature republikeinen. Dat moet ook wel. Wie vrijheid, gelijkwaardigheid en de democratische rechtsstaat omarmt kan immers maar moeilijk kiezen voor een staatsvorm die deze drie pijlers van het liberalisme verwerpt. Monarchen zijn relieken, die – hoe mooi je ze ook optuigt in een Constitutioneel jasje – altijd in de weg blijven staan van de verwezenlijking van de liberale beginselen. Het volk is in Nederland soeverein, dus hoort ipso facto het hoogste staatsambt toegankelijk te zijn voor iedereen.

Continue Reading »

No Comments

Twentse samenwerking in VVD

Weblog

De meeste VVD-afdelingen uit Twente gingen de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in met een gezamenlijke paragraaf in het verkiezingsprogramma. Omdat samenwerking niet alleen tijdens verkiezingen, maar vooral daarbuiten erg belangrijk is, vond er afgelopen zaterdag in het Van der Valkhotel te Hengelo een bijeenkomst plaats van alle VVD-raadsleden uit Twente. De meeste fracties waren hierbij aanwezig met één of meerdere vertegenwoordigers. De bijeenkomst vond plaats op initiatief van onze fractie.

Op de vroege zaterdagochtend passeerden een groot aantal onderwerpen de revue, onder andere mobiliteit, samenwerking tussen gemeenten op het gebied van bedrijventerreinen en woningbouw, bestuurlijke samenwerking binnen de regio Twente en de Netwerkstad en de permanente campagne.

Wat mij betreft is het belangrijk dat Twente zich niet opstelt als ‘Calimero’. Om richting provincie en Rijk een sterkere positie in te nemen geven wij als VVD-fracties het goede voorbeeld door juist de samenwerking te zoeken. De aanwezige VVD-raadsleden waren zeer enthousiast over het initiatief en de bedoeling is om op regelmatige basis bij elkaar te blijven komen. Zo kunnen we waar nodig elkaar helpen en de samenwerking opzoeken op gebieden als mobiliteit, de WMO en woningbouw.

No Comments
« Older Posts
Newer Posts »


Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button