• Tweets van Jeroen

  • Heropening Lonneker Molen. Interview met molenaar Theo Diepemaat. Gelijkenis in naam geen toeval, is mijn vader! rtvoost.nl/pl.aspx?nid=24… 1 week ago
  • Maandag gelukt kruising Molenstraat op agenda te krijgen. Nu het budget er nog bij. Gaat ook lukken! tubantia.nl/regio/enschede… 1 month ago
  • Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Enschede met toespraak van burgemeester @OnnovVeldhuizen https://t.co/aKeNWMMbtJ 5 months ago
  • RT @TSN_Thuiszorg: We wensen medewerkers die vandaag code rood trotseren om onze cliënten te helpen veel sterkte en succes. We zijn trots o#coderood 5 months ago
  • 4e avond deze week. Vanavond valt het besluit over herfinanciering FC Twente. Op de valreep voor het kerstreces. https://t.co/rYlPlXStjl 5 months ago
  • ‘Mijn partijnaam levert me onvoldoende op’ – eenmansfractie OPA in #raad053. Misschien helpt een keer aanwezig zijn bij cie-vergadering ook? 5 months ago
  • ‘We zijn op weg naar meer democratie in Syrie’. En hij blijft aan de macht door de publieke opinie. (niet door geweld tegen eigen mensen) 5 months ago
  • Fascinerend interview Nieuwsuur met Assad. Doet sterk denken aan de legendarische persconferenties vd Iraakse minister v informatie in 2003 5 months ago
  • Waanzinnige opkomst bij eerste Stadslab 053 over ontwikkeling binnenstad Enschede. Ik tel zo’n 150 deelnemers! https://t.co/sad5S2xdzW 6 months ago
  • Sta met een lekke band in de berm. Uurtje wachten op de pechhulp. Mocht er nog iemand met koffie langs hp 17.5 op de N322 komen: lekker. 6 months ago

  Follow Me on Twitter

Fietsvisie of tunnelvisie?

Weblog

Afgelopen maandag werd in de gemeenteraadsvergadering de fietsvisie vastgesteld. Tijdens een debat kwam er op meerdere momenten en manieren ‘tunnelvisie’ aan de orde. Voor het kerstreces hebben we veel tijd besteed aan het verkeerscirculatieplan. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de mobiliteitsvisie, die gelijktijdig met het verkeerscirculatieplan werd vastgesteld. De uitkomsten daarvan zijn u waarschijnlijk bekend: de Molenstraat blijft voorlopig, door grote inspanning van de VVD, gewoon in twee richtingen open. Dit gold helaas niet voor de Zuidlus.

Maar die mobiliteitsvisie ging over meer dan alleen dat. Uiteindelijk is de uitdaging om alle mobiliteitsprojecten zo uit te voeren dat Enschede op de lange termijn zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Dat is niet alleen makkelijk voor onze inwoners, maar vooral essentieel voor de economische ontwikkeling van onze stad.

Wat mij betreft is daarbij elke vorm van vervoer even belangrijk. Binnen de stad moet de fietser zich zo veilig en snel mogelijk kunnen voortbewegen, maar dit geldt minstens zo zeer voor de automobilist en de bus. Als liberale partij gelooft de VVD dat ieder individu zelf moet kunnen kiezen voor het vervoersmiddel wat hem of haar het beste uitkomt. Of dat nou voor de korte of lange afstand is.

Partijen als de PvdA en GroenLinks houden er wat dat betreft een interessante ‘tunnelvisie’ op na. Wat hen betreft moet het de inwoner van Enschede zo veel mogelijk lastig worden gemaakt de auto te gebruiken op korte afstanden. Wat zij daarbij vergeten is dat je het hiermee al het autoverkeer lastig maakt zich in de stad voort te bewegen. Een amendement van deze partijen riep er toe op te gaan experimenteren met een hogere prioriteit voor fietsers dan auto’s op een aantal kruispunten. Ik zie hier helemaal niets in, en het is ook nog eens in strijd met het mobiliteitsbeleid wat we eerder al hebben vastgesteld. Wat dat betreft zijn deze partijen er toch vooral op uit het leven van de automobilist binnen onze stad zo zuur mogelijk te maken.

Uiteindelijk ging het debat natuurlijk over de fietsvisie. Daar stonden natuurlijk ook een hoop zinnige dingen in. Zo wordt er op ingezet om fietsers zoveel mogelijk gebruik te laten maken van ‘ontvlochten’ routes. Dit zijn doorgaande routes voor fietsers die niet gelijk lopen met de hoofdwegen. Een win-win situatie: voor de fiets zijn er veiligere (en snellere) routes beschikbaar, en de automobilist heeft ruim baan op de hoofdwegen. Verder wordt er aandacht besteed aan de onveilige kruispunten in onze stad. Dan gaat het om de punten die objectief onveilig zijn, maar ook om de punten die door fietsers als onveilig worden ervaren. Ook kwam er nog een motie van het CDA ter sprake over een wat positievere ‘tunnelvisie’: deze riep er toe op te werken aan de sociale veiligheid in en om fietstunnels. Deze tunnelvisie heeft mijn fractie uiteraard van harte gesteund.

Zoals wel vaker gold ook tijdens dit debat: ‘The Devil is in the details’. De fietsvisie op zich was een prima stuk, maar niet baanbrekend. Veel wat er in stond deden we al in meerdere of mindere mate en het geld voor de aanpak van knelpunten en fietsroutes was al vastgesteld bij de mobiliteitsvisie. Opletten wordt het vooral wanneer allerlei moties en voorstellen er toe gaan leiden dat er een tunnelvisie ontstaat die zich alleen richt op belangen van fietsers en  de auto in de file zet. Wat mij betreft wordt Enschede niet fietsstad van Nederland, maar de best bereikbare stad van Nederland.

No Comments


Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button