Veiligheidsplan: niet erg ‘Waaks’

Weblog

Vorige week schreef ik al over het Integraal Veiligheidsplan. Ik was en ben kritisch als het gaat om de doelen en ambities die daarin zijn gesteld. Wat mij betreft zijn die te weinig concreet en verre van ambitieus. Voorbeeld wat ik noemde was de ambitie om ons te handhaven op de 6e plek van veiligste 150.000+ gemeenten. Een aantal jaren geleden stonden we nog op de derde plek, en was onze ambitie het handhaven van die derde plek. Ambities lijken realiteit te volgen in plaats van andersom.

Gisteren bespraken we het plan in de raadsvergadering. Meerdere partijen, waaronder de VVD, waren nog niet tevreden over het plan en de beantwoording van de burgemeester in de stedelijke commissie. Een van mijn belangrijkste kritiekpunten was het gebrek aan concrete acties in het plan. Er staat bijvoorbeeld wel dat we high-impact crimes willen terugdringen, maar nergens kan je lezen hoe we dat dan gaan doen. Omdat ik vind dat je bij kritiek ook een alternatief moet bieden of met een voorstel moet komen, had ik een motie opgesteld om het project ‘Waaks’ in Enschede in te voeren.

Continue Reading »

1 Comment

Veiligheidsplan is een zoethoudertje

Weblog

Afgelopen maandag bespraken we in de stedelijke commissie het integraal veiligheidsplan. De burgemeester is primair verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, maar als het gaat om prioriteiten stellen, dan speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. Eens in de vier jaar wordt een veiligheidsplan vastgesteld waarin het beleid op langere termijn wordt vastgelegd. Je zou in zo’n plan dan concrete ambities verwachten en vooral ook een keuze tussen instrumenten.

Maar: niets van dat alles. Ondanks input die in de stedelijke commissie al eens eerder was gegeven, vind ik het veiligheidsplan wat er nu ligt vooral een erg administratief veiligheidsplan. Er worden een hoop open deuren ingetrapt (‘we pakken high-impact crimes aan’, ‘we moeten technische hulpmiddelen inzetten’) en de ambities zijn nogal vaag en laag. Zo is de eerste ambitie die wordt uitgesproken: we handhaven ons in de top 6 veiligste 150.000+ steden. Klinkt op zich niet gek. Maar als je weet dat onze ambitie vier jaar geleden nog was om ons te handhaven in de top 3, waar we toen ook in stonden, dan lijkt het alsof de ambities de realiteit volgen. Terwijl het andersom zou moeten zijn. We zijn gekelderd van top 3 naar de 6e plek. Dat komt met name door een toename van het aantal geweldsincidenten. Dat geeft aanleiding tot zorg, niet tot het naar beneden bijstellen van ambities.

Continue Reading »

1 Comment

Bij Campus Journaal over de algemene beschouwingen

Media

Vrijdag 27 september mocht ik bij het Campus Journaal, een programma gemaakt door studenten journalistiek van hogeschool Windesheim, commentaar geven op het debat tijdens de algemene politieke beschouwingen. Je kan de uitzending bekijken via onderstaand youtube-filmpje.

No Comments

Te gast bij ’053′

Media

Op maandag 16 september was ik te gast in de talkshow ’053′, van lokale zender TV Enschede. Hier ging ik in debat met Margriet Visser (CDA) en Jelle Kort (GroenLinks) over de keuzenota en de bezuinigingen op de gemeentebegroting in de komende jaren. Als je dit wilt terugkijken kan dat via onderstaand youtube-filmpje.

No Comments

Bereikbaarheid is belangrijk: daarom de NOEK

Weblog

Afgelopen maandag spraken we in de vergadering van de stedelijke commissie over het raadsvoorstel omtrent de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark. Afgekort: de NOEK. Het ontbreekt Enschede al heel lang aan een fatsoenlijke verbindingsweg van Noord naar West. Momenteel moet het verkeer dat vanaf de A1 richting de Universiteit en het Kennispark wil gebruik maken van bestaande routes, veelal dwars door de woonwijken. Verkeerskundig onderzoek heeft al eerder uitgewezen dat het aanleggen van een nieuwe verbinding tussen de Weerseloseweg/Deurningerstraat en de Hengelosestraat de verkeersdruk op de Noordelijke singels en met name de Roessinghsbleekweg weg enorm vermindert.

De VVD is een groot voorstander van het verbeteren van de bereikbaarheid van en in onze stad. Het ontsluiten van Enschede Noord past wat mij betreft heel goed bij dit uitgangspunt. Als je bedenkt dat de doelstelling is om de komende vijftien jaar 10.000 extra arbeidsplaatsen te realiseren op het Kennispark, dan is de aanleg van dit nu nog ontbrekende stuk rondweg des te noodzakelijker.

Continue Reading »

No Comments
« Older Posts


Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button